HEM | OM MIG | PUBLIKATIONER | LÄNKAR | IFT | KONTAKT | FAQ

OM MIG

Från och med hösten 2014 är min fasta bostadsadress Bromma, Stockholm. Jag vistas beroende av årstid växelvis där och i ett fritidshusboende vid sjön Väsman i Dalarna.

Med ålderns rätt har jag dragit ner på min arbetstid. Numera arbetar jag huvudsakligen som konsult, utbildare och handledare vid olika familjeterapeututbildningar och i olika kliniska team som arbetar familjeterapeutiskt men har en del terapeutiska åtaganden på privat basis.

Efter psykologutbildning i Uppsala är jag ursprungligen strukturellt utbildad av Salvador Minuchin vid Philadelphia Child Guidance Clinic. Jag har genom åren vidgat mina referensramar inom det familjeterapeutiska fältet. Jag försöker integrera kunskaper och erfarenheter från olika familjeterapeutiska skolor och har på senare år inspirerats mycket av den forskningsbaserade anknytningsteorin samt neuropsykologin (Peter Fonagy, Susan Hart, Alan Shore, Daniel Siegel, t.ex.). Jag känner mig tämligen väl teoretiskt integrerad vid det här laget. Mitt sätt att arbeta baseras på ett systemiskt perspektiv där anknytningsbehovets olika aspekter är den största drivkraften i sökandet efter balans både i det i det individuella systemet och i system av nära relationer.

Jag disputerade 1999 vid Lunds universitet 1999 med en avhandling om Intensiv Familjeterapi. Avhandlingsarbetet blev mitt testamente för en 25-årig arbetsperiod som klinisk psykolog inom BUP.

Efter många år som anställd inom BUP Dalarna och senare som ofta anlitad handledare vid ett antal BUP-kliniker känner jag mig främst hemma där men jag har också haft och har uppdrag vid olika socialförvaltningar, familjerådgivningar etc. Jag arbetar också som vetenskaplig handledare på olika typer av vetenskapliga uppsatser som skrivs i samband med psykoterapiutbildningar.

Jag har under flera år varit knuten till Lunds Universitet och varit studierektor/lärare vid ett antal legitimationsgrundande familjepsykoterapeututbildningar och psykoterapihandledarutbildningar. Ett flertal av dessa var förlagda som uppdragsutbildningar till Psykiatriska kliniken vid Västerås lasarett.

Senast uppdaterad: 2021-09-07

 

Läs mer >>