HEM | OM MIG | PUBLIKATIONER | LÄNKAR | IFT | KONTAKT | FAQ

OM MIG

Från och med hösten 2014 är jag stockholmare!

Med ålderns rätt har jag dragit ner på min arbetstid till ungefär halvtid. Numera arbetar jag huvudsakligen som konsult, utbildare och handledare i olika kliniska team som arbetar familjeterapeutiskt. Jag är ursprungligen strukturellt utbildad av Salvador Minuchin vid Philadelphia Child Guidance Clinic men har genom åren vidgat mina referensramar inom det familjeterapeutiska fältet. Jag försöker integrera kunskaper och erfarenheter från olika familjeterapeutiska skolor och har också på senare år inspirerats mycket av den forskningsbaserade anknytningsteorin samt neuropsykologin (Peter Fonagy, Susan Hart, Alan Shore, Daniel Siegel, t.ex.). Jag känner mig tämligen väl teoretiskt integrerad vid det här laget. Jag disputerade vid Lunds universitet 1999 med en avhandling om Intensiv Familjeterapi.

Efter många år som anställd inom BUP Dalarna och senare som ofta anlitad handledare vid ett antal BUP-kliniker känner jag mig främst hemma där men jag har också haft och har många uppdrag vid olika socialförvaltningar, familjerådgivningar etc. Jag arbetar också som vetenskaplig handledare på olika typer av vetenskapliga uppsatser som skrivs i samband med psykoterapiutbildningar.

Jag har under flera år varit knuten till Lunds Universitet och varit studierektor/lärare vid ett antal legitimationsgrundande familjepsykoterapeututbildningar och psykoterapihandledarutbildningar.

Senast uppdaterad: 2021-02-17

 

Läs mer >>