HEM | OM MIG | PUBLIKATIONER | LÄNKAR | IFT | KONTAKT | FAQ

FAQ

Åtar du dig handledningsuppdrag?
Jag arbetar löpande med handledning framför allt i familjeorienterat kliniskt arbete. Kontakta mig så kan vi diskutera huruvida det finns utrymme eller om vi kan komma överens om ett samarbete framåt i tiden!
 
Kan du ordna en familjeterapiutbildning för oss?
Kontakta mig så får vi diskutera! Om det rör sig om kortare arbetsplatsplacerade fortbildningar är jag angelägen att tillsammans med uppdragsgivare utforma utbildningen utifrån en ordentlig behovsanalys.
 
Tar du emot klienter för terapi?
Jag har på senare tid åtagit mig arbete i familjer med vuxna familjemedlemmar där man önskat reda i aktuella relationsspänningar och konflikter med utgångspunkt i den gemensamma familjehistoriken, "Family Mediation". Jag kan också vara till hjälp för kortare konsultationer där barn eller ungdomar utvecklat barnpsykiatriska symptom. I övrigt har jag numera ingen terapimottagning.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-03