HEM | OM MIG | PUBLIKATIONER | LÄNKAR | IFT | KONTAKT | FAQ

PUBLIKATIONER

Sundelin J. (1981) Strukturell Familjeterapi. Ett år i familjeterapeutträning vid Philadelphia Child Guidance Clinic, USA. Stencil, Landstinget Dalarna.
 
Sundelin J. (1989) Systemisk analys eller en systemorienterad beskrivning av rapporthandledning, Svensk Familjeterapi nr 2.
 
Sundelin J., Hansson K., Westlund M.(1991) Familjeterapi på avdelning. Utvärdering av en behandlingsenhets verksamhet vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Falun under åren 1986-1990. Fokus på Familien,4: 221-231.
 
Sundelin J., Forsander G., Matsson S-E.(1992) Familjestöd vid nydebuterad diabetes mellitus - försöksprojekt vid Barnkliniken, Falu lasarett, psykologdelen. Dfr-rapport, Dalarnas Forskningsråd.
 
Hansson K, Davidsson-Gräns S., Milling M., Johansson P., Silvenius U., Sundelin J., Westlund M.(1992) Inpatient family therapy. A multicenter study of families´ and staff´s experience of family climate. Nordisk Psykiatrisk tidskrift, 46/5:336-343.
 
Sundelin J. (1992) Intensiva Familjebehandlingsprogram I och II. Psykologtidningen nr 19 och 20, årg 38.
 
Ringborg, M., Sundelin J.(1994) Den postmoderna människan. Psykologtidningen 12, årg 40.
 
Sundelin J, Hansson K, Svedin L. (1995) Miljöterapiutbildning vid BUP, Växjö utföll till allas belåtenhet. Ursinnet, behandlingspersonalens tidning, 1.
 
Hansson K, Sundelin J, editors (1996) Familjeterapi, olika tillämpningar ur ett svenskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1995.
 
Sundelin J.(1996) Systemiskt tänkande och utbildning , Svensk Familjeterapi: 3-4.
 
Sundelin J., Forsander G., Mattsson S-E.(1996) Family-oriented support at the onset of diabetes mellitus: a comparison of two group conditions during 2 year following diagnosis, Acta Pediatrica 85: 49-55.
 
Sundelin J.(1999) A Systems-Oriented Model for Description of Intensive Family Therapy Units. Nordic Journal of Psychiatry, vol 53, no 3, 223-229.
 
Sundelin J. A Systems-Oriented Model for Description of Intensive Family Therapy Units, a pilot study. Accepted Nordic Journal of Psychiatry, February 1998.
 
Sundelin J., Hansson K Intensive Family Therapy - a way to treat multiproblem families. A follow-up study measuring individual psychopathology. Submitted, 1999.
 
Sundelin J., Hansson K.(1999) Intensive Family Therapy - a way to change family functioning in multiproblem families. Journal of Family Therapy, 21.
 
Sundelin J. (1999) Intensive Family Therapy - a context for hopes put into practice. Doctoral Dissertation Lund University, Department of Child and Youth Psychiatry.
Ladda ner: Avhandlingen.pdf >>   Artikel1.pdf >>  Artikel2.pdf >>  Artikel3.pdf >>  Artikel4.pdf >>  Artikel5.pdf >>  Artikel6.pdf >>
 
Sundelin J. (2001) Var står familjeterapin och familjeterapeuten 2001? Några reflektioner i tiden. Svensk Familjeterapi 2001/3.
 
Hansson K., Sundelin J.(2001) Intensiv familjeterapi. Kap 5 i Hansson K. Familjebehandling på goda grunder,Gothia AB, Växjö.
 
Sundelin J. (2002) Ett konstruktivt handledningsperspektiv för verksamhetshandledning i Söderqvist M.(red) Möjligheter: Handledning och Konsultation i ett systemteoretiskt perspektiv, Mareld, Stockholm.
Ladda ner pdf>>

Sundelin J.(2002) Joining revisited - den terapeutiska alliansens ramfunktion i arbete med multibehovsfamiljer.Fokus på Familien,3, 207-217.
Ladda ner pdf>>
 
Forsander Gun, Sundelin J.(2002) Två behandlingsregimer vid diabetesdebut hos barn jämförda - Familjens sociala och mentala resurser avgör ofta prognosen.
Läkartidningen, 48,98. 2001
 
Söderqvist M., Classon C., Sundelin J.(2002), Hold on to your goals: Clents and Therapists commenting on videotaped sft-sessions. Journal of systemic therapies, 21, 4, 48-65.

Sundelin J. (2005) E-mail och Längtanstårtan – terapeutiskt arbete med tonåringar i tiden, Fokus på Familjen, 33, sid 294-305
Ladda ner pdf >>

Sundelin J.(2007) IFT-trappan. Den intensiva familjeterapins viktigaste terapeutiska agenter i modern utvecklingspsykologisk belysning. Fokus på Familien,2, 127-142.
Ladda ner pdf >>

Hansson K., Sundelin J., Wirtberg I. (2008), Familjeterapeuternas professionalisering, Svensk Familjeterapi 4/08.
Ladda ner pdf >>

Sundelin, Johan (2013) Karta eller tvångströja? En klinikers möte med 4 familjeterapeutiska manualer. Fokus på Familien, 3, (216-235) Universitetsforlaget.
Ladda ner hemsideversion i pdf>>
Artikeln kan beställas i publicerad version här >>.

Sundelin, Johan (2013) Familjeterapeutisk verksamhetshandledning – en evidensinformerad modell. SFT, Ystad.
Ladda ner pdf>>

Sundelin, Johan (2013) Pojkar, skam och skolan.
Ladda ner pdf>>

Sundelin, Johan (2016) ”Familjeterapi och BUP – ett förhållande i kris, Fokus på Familien,3, 180-200.
Ladda i pdf>>

Sundelin, Johan (2016) ”Vad är familjeterapi”, Februari 2016, Svenska föreningen för familjeterapi, www.sfft.se.
Ladda ner pdf>>

Recension av boken ”Funktionell Familjeterapi – för beteendeproblem hos ungdomar” författare James F. Alexander, Holly Barret Waldron, Michael S. Robbins, Andrea A. Neeb. Studentlitteratur, 2016. Svensk översättning Gustaf Berglund och Solveig Halvorsen Kåven, fackgranskning Gustaf Berglund. Bokens originaltitel: ”Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems”, APA, Washington, 2013.
Ladda ner pdf>>

Videoförläsning om ADHD: Hönan OCH ägget, 2017 Integrativ Medicin. Med ensamrätt. Webbmaster: Klas Nygren
Till videoföreläsningen >>

Minnesord över Salvador Minuchin, Fokus på Familien, nov 2017
Ladda ner pdf>>

Lorås L., Sundelin J., (2018) The Multi-epistemological Systemic Therapist: A Qualitative Study, Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 10, 1002-1335.
Ladda ner pdf>>

Sundelin J (2018) Intensiv Familjeterapi – en arbetsmodell i särskilda omständigheter i Lorås L och Naess O (red) Håndbok i familieterapi (en antologi), fagbokforlaget.
Ladda ner pdf>>

Sundelin J (2020) Att bli säkrare i sin osäkerhet - Reflektioner över hur man överlever och utvecklas som familjeterapeut, Fokus på Familien, 3.
Ladda ner pdf>>

Bokanmälan i SFT:s tidskrift mars 2021 (accepterad)
William M. Pinsof, Douglas C. Breunlin, William P. Russel, Jay L. Lebow, Cheryl Rampage, Anthony L. Chambers (2018): Integrative Systemic Therapy – Metaframeworks for Problem Solving with Individuals, Couples and Families, Washington, American Psychological Association. 408 sidor.
Ladda ner pdf>>

Sundelin, J., Lindahl C., Wrangsjö B. (2021). Internal Family Systems Therapy (IFS): En kort presentation och reflektioner från ett familjeterapeutiskt perspektiv. SFT, 3.
Ladda ner pdf>>


+ a couple of reviews of new books within the field.


 

Senast uppdaterad: 2021-02-17